Blues for Amalie Jensen

De fleste av tekstene i Blues for Amalie Jensen (1995) ble til på 1970-tallet, men noen av dem ble skrevet senere, de siste så sent som i utgivelsesåret. 

Årsaken til at de ble skrevet var først og fremst opprettelsen av Norsk Forfattersentrum/Vestlandsavdelingen i 1969, noe som medførte en markant økning i antallet opplesningsprogram med deltagelse av forfattere fra regionen. Mange av tekstene i denne boken ble skrevet til slike anledninger: kortere tekster beregnet på opplesning, til dels på dialekt og basert på forfatterens egen bergenske barndom på 1950-tallet.

Blant tekstene finner man "publikumsfavoritter" som "Bare nokken ord om munnspellet", "Båten te barndommen", "Våpenstillstand i Nordnesveien" og "Fortellingen om hon som ble det første kiket mitt, nesten". En første samlet utgave med noen av disse tekstene ble utgitt som julehilsen av Bergen Faktorforening i 1994, i et begrenset opplag.

Utgaven fra 1995 ble illustrert av Audun Hetland og utgitt av det vesle forlaget Bokmakeriet på Løten, etter initiativ av den altfor tidlig døde Odd Magnar Syversen (1946-2000). Samme mann hadde året før utgitt den eneste bibliografien over Gunnar Staalesens forfatterskap, Vargens venn/dekrets (Bokmakeriet, 1994). 

Fra pressen:

"Det er ikke tilfeldig at flere av tekstene kretser om Nordnes, et strøk som er herjet stygt med siden Staalesen vokste opp der på 1950-tallet. I denne boka er et snes slike bybilder samlet, fortreffelig illustrert av Audun Hetland, munternostalgiske stemninger framført som en poetisk blues over svunnen barndom." (Fredrik Wandrup, Dagbladet.)

"… en hyllest til det som var og som aldri vil komme igjen … Audun Hetlands tegninger fremhever og understreker teksten på en ypperlig måte!" (Tore Bø, BA.)

"… en deilig bok … I det hele tatt er det noen perler forfatteren byr frem fra barndommens tid. Det er både noe befriende og noe betagende i den uhøytidelige og samtidig følsomt treffende fortellermåten." (Rise Grønoset, Østlendingen.)

Fakta

Utgivelsesdato: 1994

Forlag: Bergen Faktorforening

Sjanger: Tekster fra Bergen