1900-trilogien som lydbok

De tre romanene som utgjør 1900-trilogien, 1900. Morgenrød, 1950. High Noon og 1999. Aftensang, foreligger nå som lydfil og kan lastes ned på Lydbokforlaget eller Fabel. Hele trilogien ble lest inn av skuespilleren Sigmund Sæverud tidlig på 2000-tallet, den gang for Blindebiblioteket, og har ikke vært tilgjengelig som vanlig lydfil før nå.