Bulgaria

Din, til døden/I mørket er alle ulver grå (i ett bind), Narodna Koutura, 1986.

Utenfor er hundene, Stefan Totev-Books4All, 2021

Begavde hunder biter ikke, Stefan Totev-Books4All, 2023

Svarte får, Stefan Totev-Books4All, kontrakt inngått 2020

Dødens drabanter, Stefan Totev-Books4All, kontrakt inngått 2020