Italia

Cristallo di ghiaccio (Kvinnen i kjøleskapet, italiensk tittel: Iskrystall), Mondadori, 1998. (Ny utgave: La donna nel frigo, Iperborea, 2011.)

Satelliti della morte (Dødens drabanter), Iperborea, 2009.

Tuo Fino Alla Morte (Din, til døden), Iberborea, 2010.

Avtale inngått om utgivelse av Som i et speil.