Russland/Sovjet

Din, til døden, Raduga, 1986.

I mørket er alle ulver grå, Molodoya Gvardija, 1989.

Svarte får, Terra, 1996

Dødens drabanter, Inostranka, 2008.