Sverige

I mörkret är alla ulvar grå, Prisma, 1987.

Svarta får, Prisma, 1989.

Fallna änglar, Prisma, 1991.

Bittra blomster, Bra Böcker, 1994.

Begravda hundar bits inte, Bra Böcker, 1996.

Skriften på väggen, Bra Böcker, 1998. (Billigutgave, 2002.)

Din inntil döden, Bra Böcker, 2002. (Billigutgave, 2004.)

Som i en spegel, Bra Böcker, 2003.

Ansikte mot ansikte, Bra Böcker, 2005.