Hundreårsboken

Mange har lest romantrilogien om Bergen i det tyvende århundre, 1900. Morgenrød1950. High Noon og 1999. Aftensang. Mange er blitt fascinert av beskrivelsen av Bergens dramatiske historie, fra århundreskiftet 1899-1900 over den store bybrannen i 1916, arbeidskonflikter i mellomkrigstiden, bombing og eksplosjonsulykke under okkupasjonen 1940–45, frem til etterkrigstid og fremveksten av 1950- og 60-tallets drabantbyer. I Hundreårsboken (2000) blir det hentet frem en unik samling fotografier som viser denne utviklingen, der endringene i bylandskapet trer frem i tydelige bilder. Samtidig gir de et fascinerende blikk inn i norsk hverdagsliv i hele det tyvende århundre. Detaljerte og kunnskapsrike billedtekster utdyper og forstørrer det bakgrunnsteppet Gunnar Staalesen har brukt for de tre romanene og gir slik ytterligere fordypelse i stoffet.

Grafisk formgiver Jo Gjerstad (f. 1953) var Gunnar Staalesens lokalhistoriske konsulent under arbeidet med trilogien. Han har selv publisert en rekke arbeider av lokalhistorisk art. I Hundreårsboken henter han frem godbiter fra sin rike, private samling av historiske fotografier og øser i fyldige billedtekster av sine kunnskaper om Bergens historie. Alle billedoppslagene knyttes til aktuelle utdrag fra de tre romanene.

I tillegg inneholder boken en rekke kart over Bergen og omegn, før og etter brannen i 1916, i senere epoker og dessuten av sentrale bydeler i bøkene, som Møhlenpris, Nordnes, Fyllingsdalen og Landås. Disse er utarbeidet av Sverre Mo, tidligere pressefotograf og karttegner i Bergens Tidende, som selv har utgitt en serie kartbøker fra Bergen og Vestlandet.

Et tredje innslag i boken består av komplette og oversiktlige slektstavler for alle de sentrale familiene i verket, også disse utformet av Sverre Mo.

Fra pressen: 

"’Hundreårsboken’ gjev viktig tilleggsinformasjon for den som ynskjer å skaffa seg meir inngåande kunnskap om Bergen og regionen rundt gjennom siste hundreåret. Her er mykje god kulturhistorie samla mellom to permar." (Nils Kvamsdal, Hordaland.)

"Boken er et lite funn. (…) … vel så morsomt å få i fanget, er kartene Sverre Mo har ansvaret for. (…) Det må innrømmes: for oss er de alene boken verd." (Lotte Schønfelder, Bergens Tidende.)

"En hyggelig og informativ bok på alle måter, kanskje til og med en glimrende idé, som det ikke er grunn til annet enn å takke for, snarere enn å nevne hva den antyder om forholdet mellom fiksjon og virkelighet, mellom roman og historie." (Hans H. Skei, Aftenposten.)

Fakta

Utgivelsesdato: 2000

Samarbeidspartner: Jo Gjerstad og Sverre Mo (slektstavler og kart)

Forlag: Gyldendal